You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی پژوهش و نوآوری

بازديد شهردار اصفهان از نمايشگاه پژوهش/ افزايش اعتبارات حوزه پژوهش در شهرداري اصفهان

بازديد شهردار اصفهان از نمايشگاه پژوهش/ افزايش اعتبارات حوزه پژوهش در شهرداري اصفهان

شهردار اصفهان به اتفاق هیأت همراه از نمایشگاه پژوهش و فناوری بازدید کرد و علاوه بر غرفه شهرداری اصفهان دیگر غرفه های این نمایشگاه را نیز مورد بازدید قرار داد. 

گزارش کلی نمایشگاه

0
مجموعه عضو
20
خبر
23
تصویر

نظرسنجی